Onderdelen

Hieronder zijn de onderdelen die gebruikt wordt als harde en zachte onderdelen om de haalbaarheid te meten. Deze onderdelen heeft de onderzoeker geselecteerd om een meetinstrument te maken, om op een snelle manier de haalbaarheid te meten. De onderzoeker heeft als fundering het volgende model gebruikt als basis namelijk, het FOETSJE-model. Dit is een marketingmodel die een mooie basis vormt van de onderdelen. Dit model kan toegepast worden voor webshops en marketingbureaus. De onderzoeker namelijk zelf een specialist in webshop marketing. Bij het hoofdstuk ‘Hard’ en ‘Zacht’ komen al deze onderstaande onderdelen ter sprake, met onder andere de onderbouwing van de keuze.

 1. Financieel
 2. Organisatorisch
 3. Economisch
 4. Technologisch
 5. Sociaal
 6. Juridisch
 7. Ethisch
 8. De terugverdientijd
 9. Doelgroep vraag-aanbod
 10. Meerwaarde/toegevoegde waarde / onderscheidend / USP’s
 11. Marketingplan
 12. Ondernemerstest

Bron: (Knoot, z.d.)

Excel file: click here below

Onderzoekers visie op haalbaarheid

In dit hoofdstuk lees je de visie van de onderzoeker over het onderwerp haalbaarheid.

Wat moet je meten?

Er zijn meerdere onderdelen die je wilt meten. Dat zijn de onderdelen die ik hierboven in het hoofdstuk onderdelen heb benoemd. Ik zal nu kort toelichten. Het FOETSJE-model is een mooie basis om te gebruiken voor de marketing. Ook is het belangrijk voor een webshop om te weten, wat de terugverdientijd is. Als je een webshop wilt beginnen, heb je wel kapitaal nodig en marketingbudget om de eerste klanten te werven. Hetzelfde geld met een marketingbureau, je hebt kennis nodig om te weten wat je moet doen. Ik ben specialist geworden in social media marketing door een cursus te volgen. Dat was een beste investering. Misschien wel meer dan wat je nodig hebt voor een webshop. De cursus was wel een eenmalige investering. Vandaar dat het van te voren belangrijk is om te weten hoe snel de terugverdientijd is. Daarnaast is het belangrijk om te weten wat je ideale klant is. Dus wat je doelgroep is en dan is het ook handig om te weten op welk platform zij bevinden. Ook moet je weten wat je onderscheid van de rest van de concurrenten. Hier kun je het vijfkrachtenmodel voor gebruiken. Voor de zachte onderdelen, gebruikt de onderzoeker de ondernemerstest en voor het marketingplan de KVK hulpmiddel van marketingplannen maken. Hieronder aantal voorveel

De kosten: mankracht (personeel), materiaal (producten, verzenddozen, visitekaartjes en verpakkingsmateriaal), software (boekhoudprogramma zoals Minipak Software Pro), hardware (externe harde schijf voor back-ups, laptop, labelprinter en beeldscherm), website/webshop (webhosting en de optie om website/webshop laten maken uit te besteden), mail, domein, logo, huur voor kantoor, zakelijk telefoon abonnement en online marketing (Instagram, Facebook en Google advertenties/campagnes) kosten.

Wat bepaalt de haalbaarheid?

Het break-even point onder andere omdat je dan weet wat haalbaar is en de tijd. Het geld (kapitaal), locatie, tijd (wanneer iets gedaan moet worden), juridische aspecten, doelgroep beschikbaar is (wie is de klant), risico’s, andere aanbieders, of er vraag naar is, beschikbaarheid van materiaal wat ervoor zorgt om een cashflow te bouwen, vergunningen (of het dus mag) begroting (verwachte inkomens en uitgaven) en begroting. Daarnaast ook als ondernemer zelf, je motivatie, vaardigheden en discipline. 

Wanneer is een bedrijf gezond/haalbaarheid?

Dat is pas te zeggen, als alle onderdelen getoetst zijn en een positieve uitslag hebben. Dan pas weet je of een bedrijf gezond/haalbaar is.

Maar wat is eigenlijk haalbaarheid?

Voor mij is haalbaarheid is dat er wordt gekeken naar de kosten, realiteit en tijd. De kosten geven aan wat voor kapitaal er nodig is om het idee in werkelijkheid te brengen. De kosten niet de enige onderdelen waar naar gekeken wordt. Ook is de realiteit een onderdeel. De reden hiervoor is omdat het wel qua planning en tijd haalbaar zijn om het idee en doel in werkelijk te behalen en terug te verdienen (de terugverdientijd).

Het begrip haalbaarheid: “De mate waarin een voornemen volgens plan kan worden bereikt.”

Bron: (Haalbaarheid – 3 definities – Encyclo, z.d.)

Welke vragen roept het nog meer op?

Wanneer moet het klaar zijn? Wat gaat het kosten? Hoeveel mensen zijn er nodig? Ga je lenen of crowdfunding? Deze vragen heb ik dan mijn hoofd, naast de andere bovenstaande onderdelen.

Hard

Bij het onderdeel hard volgen subonderdelen die hierboven zijn benoemd. Dit hoofdstuk is onderverdeeld in meerdere onderdelen. De keuze van de onderdelen worden onderbouwd door de onderzoeker. Als eerst zal het FOETSJE-model volgen met alle marketingstrategie onderdelen en daarna de andere onderdelen. In het volgende hoofdstuk volgt het zachte onderdeel waar de ondernemerstest gedaan wordt.

FOETSJE-model

Het FOETSJE-model is een marketing model die een mooie fundering geeft aan het Marketing Nauta model. Zie hieronder de onderdelen van FOETSJE-model en dit model bestaat uit zeven onderdelen (aspecten). Alle onderdelen zit zo in elkaar dat je dan eindigt met de laatste stap namelijk: Implementatie harde en zachte onderdelen hoofdstuk. Dus als je bij alle onderdelen bent langs geweest is de laatste stap de implementatie waar je de waarden gaat geven in de Excel sheet met de bestandsnaam “Marketing Nauta model – Excel”.

“Het FOETSJE-model toetst en waardeert verschillende potentiële marketingstrategieën. “Welke marketingstrategie is het meest geschikt en past bij de onderneming?” is de hoofdvraag.

Het FOETSJE-model toetst de potentiële marketingstrategie op de haalbaarheid van 7 doelstellingen. Deze 7 doelstellingen zijn vertegenwoordigd door de volgende vragen ten aanzien van de marketingstrategie:

 • F: Financieel – Genoeg middelen beschikbaar om het plan uit te voeren?
 • O: Organisatorisch – Is het plan organisatorisch uitvoerbaar?
 • E: Economisch – Past het plan binnen de doelstellingen van de organisatie?
 • T: Technologisch – Is het plan technisch uitvoerbaar?
 • S: Sociaal – Past het plan binnen de sociale doelstellingen van de organisatie?
 • J:  Juridisch – Is het plan juridisch uitvoerbaar?
 • E: Ethisch – Is het plan ecologisch verantwoord?”

Bron: (Knoot, z.d.)

Onderbouwing keuze – FOETSJE-model

De reden van de keuze van het FOETSJE-model is omdat het een marketingmodel is met meerdere strategieën. Er wort gekeken naar verschillende onderdelen, totaal zeven. Alle zeven onderdelen maken een mooie basis voor het snelle meten van de haalbaarheid. De andere reden is, het is marketing gerelateerd waar onder webshops en marketingbureaus al snel een mooie rode draad vormen. Het gaat erom bij dit model dat het snel te meten is. Bij dit model worden ook waardes gegeven op basis van haalbaarheid.

“Door een waarde te koppelen aan alle aspecten van het FOETSJE-model per strategische optie is het eenvoudig in kaart te brengen welke optie het meest haalbaar is door de gemiddelde waardering te berekenen. De optie(s) met de hoogst behaalde waarderingen tonen aan het meest haalbaar te zijn en hierdoor het meest geschikt te zijn om toe te passen binnen de organisatie. In het voorbeeld hierboven is strategische optie 3 de meest haalbare optie.”

Bron: (Eelants, 2020)

Originele waardering

Er word op basis van een waardering van 1 tot en met 5 beoordeeld hoe de haalbaarheid. Hieronder zie je een gebruikelijke waardering van de haalbaarheid. Ik heb hier zelf mijn eigen draai aangegeven.

1= negatieve haalbaarheid

2= onvoldoende haalbaarheid

3= neutraal haalbaarheid

4= voldoende haalbaarheid

5= positieve haalbaarheid

Voorbeeld:

Bron: (Eelants, 2020)

Eigen mening origineel

Ik kan het volgende nergens vinden: welke waarde moet de strategie van het bedrijfsidee (webshop, marketingbureau of start-up) hebben om een positieve haalbaarheid te geven. Dit gaat de onderzoeker zelf bepalen, en geeft hier een onderbouwing voor. Dit volgt in het subonderdeel “Onderbouwing van eigen waardering”.

Eigen waardering

1= negatief advies voor haalbaarheid van webshop of marketingbureau

2= matig advies voor haalbaarheid van webshop of marketingbureau

3= voldoende advies voor haalbaarheid van webshop of marketingbureau

4= positief advies voor haalbaarheid van webshop of marketingbureau

Onderbouwing van eigen waardering

De reden waarom ik geen vijf cijfers heb gekozen is omdat je niks aan een neutraal hebt qua cijfer. Het is het middelste getal (cijfer 3 van de originele waardering) wat dan neutraal is en als je dat weghaalt dan begin je meer na te denken. Dan ben je daar ook bewust mee bezig om het cijfer 2 of 3 geven

Afbeelding met tafel

Automatisch gegenereerde beschrijving

In het tweede bestand “Marketing Nauta model – Excel” is de bovenstaande sheet in te vullen.

Het is de bedoeling dat de lezer/uitvoerder de onderstaande onderdelen gebruikt om op basis daarvan de bovenstaande sheet een waarde te geven van 1 tot 4. Dus het werkt namelijk zo dat de nieuwe centrale vraag die de onderzoeker heeft gemaakt, die te gebruiken bij de onderdelen om dan vervolgens een waarde te geven voor drie strategische opties. Je hoeft dus niet één strategie te hebben, het ideale is drie. Zodat je een plan A, B of C strategie hebt en zo kun je meten welke strategie het best gaat werken. 

Bedrijfshaalbaarheid

Het bedrijfsidee is haalbaar als de waarde boven de drie komt. Als het onder de drie komt, dan is het een negatieve of matige uitkomst. Dit houdt dan het idee niet haalbaar is en wordt afgeraden. Het is dan verstandig om aanpassingen te maken, zodat de waarden omhoog gaan en dat het bedrijfsidee wel voldoende of positief uitkomt. In het laatste subonderdeel van dit hoofdstuk geef ik een korte uitleg hoe je de waarden kunt toevoegen in de Excel sheet met de bestandsnaam “Marketing Nauta model – Excel”.

Financieel

Centrale vraag: Zijn er genoeg middelen beschikbaar om het plan uit te voeren?

“Bij het financiële aspect wordt er beoordeeld in hoe verre er voor de potentiële strategie op financieel gebied genoeg middelen beschikbaar zijn om het plan uit te voeren.”

Bron: (Eelants, 2020)

Eigen woorden en mening van onderzoeker

Dit vind ik een interessante centrale vraag. Het gaat namelijk over het financiële plaatje. De vraag die mij naar voren komt is bijvoorbeeld wat zijn alle kosten die bij het bedrijfsidee van de webshop of marketingbureau naar voren komen. Dan zal de lezer/uitvoerder van het idee ook daar bewust over nadenken.

Daarnaast vind ik ook wel weer een voordeel hebben qua centrale vraag, je weet dan direct welke middelen er nodig zijn en of er genoeg van is. Een centrale vraag is natuurlijk een onderdeel van wellicht meerdere deelvragen en deze vraag is een gesloten vragen en niet een openvraag. Ik zal de centrale vraag aanpassen naar het volgende: welke middelen zijn er nodig voor het implementeren van de haalbaarheid van het financiële plaatje en wat is er voor nodig om dit te behalen?

Met deze nieuwe centrale vraag heb je ten eerste een openvraag en het zet de lezer/uitvoerder meer aan het denken.

Organisatorisch

Centrale vraag: is het plan organisatorisch uitvoerbaar?

“Bij het organisatorische aspect wordt er beoordeeld in hoe verre de potentiële strategie op organisatorisch gebied uitvoerbaar is.”

Bron: (Eelants, 2020)

Eigen woorden en mening van onderzoeker

Bij deze gesloten vraag is het wel direct ja of nee op een vraag die best wel algemeen is. Wat ik hiermee wil zeggen, is dat je dan al snel antwoord op de centrale vraag krijgt. Ook hier zal ik hem wel anders verwoorden, de centrale vraag namelijk: welke werkzaamheden en middelen zijn er nodig om het plan organisatorisch uit te voeren, om het plan te laten slagen en is het uitvoerbaar?

Met deze centrale vraag weet de lezer/uitvoerder van het bedrijfsidee precies wat hij of zij moet weten en wat er uitgezocht moet worden. Met de gesloten vraag krijg ik zelf wel vragen in mijn hoofd maar dat blijft wel lastig met een gesloten vraag. Met deze nieuwe centrale vraag combineer ik zowel gesloten als een openvraag. De reden hiervoor is dat de lezer er wel over nadenkt en breder denkt. Wat ook mooi aansluit bij het boek van Grant Cardone 10x. Dat je groter moet denken en daarna trechteren.

Economisch

Centrale vraag: past het plan binnen de doelstellingen van de organisatie?

“Bij het economische aspect wordt er beoordeeld in hoe verre de potentiële strategie op economisch gebied binnen de doelstellingen past van de organisatie.”

Bron: (Eelants, 2020)

Eigen woorden en mening van onderzoeker

Deze centrale vraag met dit aspect zal ik wel zeggen, hou hem aan de ené kan wel zo maar aan de andere kant kun je beter altijd een openvraag stellen. Het is een belangrijke vraag die bij de interne missie en visie passen. Wat ik hiermee wil zeggen is dat, het plan moet passen bij de doelstellingen van de organisator zelf. Dus dit wil zeggen dat de gestelde doelen moeten overeenkomen/passen met de doelstelling. Ik vind het zelf nog interessant om dit ook te koppelen aan de ondernemerstest omdat de doelstellingen zijn gemaakt vanuit de interne persoon. Dit maakt een mooie rode draad tussen deze onderdelen/aspecten. Deze centrale vraag vind ik dus zelf redelijk maar toch zal ik hem aanpassen een openvraag namelijk: wat zijn de overeenkomsten met het plan en de doestelling binnen de organisatie en past het plan binnen de doestellingen van de organisatie? Op deze manier combineer ik de openvraag en gesloten vraag die samen een mooie rode draad vormen.

Technologisch

Centrale vraag: is het plan technisch uitvoerbaar?

“Bij het technologische aspect wordt er beoordeeld in hoe verre de potentiële strategie op technologisch gebied uitvoerbaar is.”

Bron: (Eelants, 2020)

Eigen woorden en mening van onderzoeker

Dit is een prima vraag die de lezer of uitvoerder direct kan beantwoorden met ja of nee en met natuurlijk een onderbouwing. De ideale vraag is de openvraag en niet de gesloten vraag of een combinatie. Het is wel heel algemeen te beantwoorden, dat zijn de meeste aspecten bij dit onderdeel wat natuurlijk niet goed of fout is. Hoe ik het zelf zie is, dat deze onderdelen het algemene in kaart brengen de onderdelen die vanaf de terugverdientijd komen in dit hoofdstuk gaan meer over diepere/trechter gedeelte. Dat maakt een mooie basis van het meetinstrument. De centrale zal ik gaan aanpassen, namelijk naar: wat is er nodig voor de implementatie van het technische aspect en is het plan technisch uitvoerbaar? Op deze manier combineer ik de openvraag en gesloten vraag wat de lezer/uitvoerder verder laat denken.

Sociaal

Centrale vraag: past het plan binnen de sociale doelstellingen van de organisatie?

“Bij het strategische of sociale aspect wordt er beoordeeld in hoe verre de potentiële strategie binnen de strategische of sociale doelstellingen van de organisatie past.”

Bron: (Eelants, 2020)

Eigen woorden en mening van onderzoeker

Ik vind deze vraag een beetje standaard worden, dat ze copy and paste hebben gebruikt. Het is wel een belangrijke vraag maar het begint gewoon niet interessant. De vraag kun je veel spannender/interessanter/innovatiever maken door de volgende centrale vraag te stellen: wat zijn de 2-10 meest sociale doelstellingen die bij het plan passen van de organisatie? De gesloten heb ik deze keer er niet bij gezet omdat ik het er nu niet bij vind passen. Het is nu alleen een openvraag omdat je nu groter gaat denken van welke doelstellingen kunnen er bij passen en ik heb de centrale vraag een mooie range gegeven waar je uit kunt kiezen. Dat maakt het ook interessanter omdat je dan meer vrijheid in het denkwerk.

Juridisch

Centrale vraag: Is het plan juridisch uitvoerbaar?

“Bij het juridische aspect wordt er beoordeeld in hoe verre de potentiële strategie juridisch uitvoerbaar is.”

Bron: (Eelants, 2020)

Eigen woorden en mening van onderzoeker

Deze vraag is top! Het is wel een openvraag maar wel direct duidelijk of het plan juridisch uitvoerbaar is. Toch zal ik wel de vraag aanpassen naar de volgende centrale vraag: wat maakt de implementatie van het bedrijfsplan juridisch uitvoerbaar. Dit is magnifiek, al zeg ik het zelf. Het is een openvraag, wat de lezer/uitvoerder bredere laten denken. Wat je daarnaast is een uitgebreider antwoord en meer vrijheid in denkwijze. De reden hiervoor is omdat je met een gesloten vragen ja of nee zegt een klein of grote onderbouwing. Nu geef ik meer ruimte aan de lezer/uitvoerder.

Ethisch

Centrale vraag: is het plan ecologisch verantwoord?

“Bij het ethische of ecologische aspect wordt er beoordeeld in hoe verre de potentiële strategie ethisch of ecologisch verantwoord is.”

Bron: (Eelants, 2020)

Eigen woorden en mening van onderzoeker

Deze vraag vind ik voldoende. Het mag wel wat uitgebreider of specifieker vind ik. Dit is namelijk hetzelfde met de andere onderdelen, het is een korte centrale vraag die gesloten is dus je kunt er ja of nee antwoorden met een korte of lange onderbouwing. Dan heb je nog het verschil in kwaliteit en kwantiteit in een onderbouwing. Vandaar dat ik nu weer het volgende ga voorstellen, namelijk een nieuwe centrale vraag en dat is: wat maakt het plan ecologisch verantwoord? Ik vraag de centrale vraag net iets anders dan de gesloten vraag. Dit maakt het open en dan kan de lezer/uitvoerder breder denken.

Bron: (Eelants, 2020)

De terugverdientijd

In subhoofdstuk van het harde meetinstrument onderdeel lees je onder andere de formule, onderbouwing van de onderzoeker, centrale vraag die gebruikt voor het invullen van de Excel sheet met de bestandsnaam “Marketing Nauta model”.

“De terugverdienperiode is gelijk aan het investeringsbedrag gedeeld door de jaarlijkse cashflow. Voor de berekening zijn dus nodig het investeringsbedrag en de jaarlijkse cashflow die de investering genereert.”

De formule van de terugverdientijd werkt als volgt:

Terugverdientijd = investering / jaarlijkse cashflow

Bron: (Bijvank, z.d.)

Onderbouwing keuze

Dit model sluit mooi aan bij het meetinstrument van het dashboard voor webshops en marketingbureaus. Voor webshops en marketingbureaus moet je om te beginnen een kapitaal. Een uitzondering is dropshipping. Bij dropshipping doe je zelf geen logistiek maar koop je bij de leverancier en voer je direct het klantadres in plaats van de tussenpartij adres. Daarnaast is het zo dat de formule makkelijk te gebruiken, je hebt geen moeilijke Excel sheet nodig en de lezer/uitvoerder wordt het makkelijk en snel gemaakt. Dat is het doel van de Marketing Nauta model.

Centrale vraag

Wat is de terugverdientijd van de totale bedrijfsidee van de webshop of marketingbureau in relatie tot kapitaal investeringen?

Eigen woorden en mening van onderzoeker

Deze centrale vraag past mooi bij het meetinstrument, die in Excel gebruikt worden. Het laatste subhoofdstuk gaat over de implementatie van het meetinstrument. Dit wordt kort en duidelijk uitgelegd door de onderzoeker. De terugverdientijd is ook één van de belangrijkste onderdelen van het Marketing Nauta model vind ik.

Doelgroep vraag-aanbod

Er is helaas geen formule voor vraag en aanbod. Wel is het mogelijk om een vraag- en aanbodlijn te maken. Dit kan het best op papier gedaan worden, dat is mijn voorkeur. De manier om een vraag- en aanbodlijn grafiek te maken is in de volgende vier stappen mogelijk:

Stap 1: Maak een wiskunde grafiek zoals hieronder te zien is.

Stap 2: Voeg aan de linkerkant (verticale as) het onderdeel prijs per product/dienst (P) en de rechteronderkant (horizontale as) het aantal producten/diensten. 

Stap 3: Bereken de gemiddelde prijs (Q) en verdeel het in een aantal vakken zoals jij denkt hoe het moet worden. Zie het voorbeeld hierboven.

Stap 4: Geef de cijfers van het aantal producten zoals in de afbeelding te zien is.

Voorbeeld vraaglijn

“Laten we als voorbeeld de vraagfunctie Qv = -5P + 40 gebruiken. We gaan nu beide snijpunten met de assen (de 0-punten) berekenen. We doen eerst P = 0, daaruit volgt dit:

_Qv = -5 _ 0 + 40 = 40*

We zetten dan nu een stip bij Q = 40 op de horizontale as. Daarna gaan we kijken wat er gebeurt bij Qv = 0:

0 = -5P + 40

5P = 40

P = 8”

Voorbeeld aanbodlijn

“Ook de aanbodlijn wordt meestal weergegeven als rechte lijn. Dit is, anders dan de vraaglijn, een stijgende lijn omdat bij een hogere prijs meer bedrijven tegen die prijs willen gaan produceren. Ook bij de aanbodlijn moeten we op zoek gaan naar de twee snijpunten met de assen. We gebruiken hier als voorbeeld de aanbodfunctie Qa = 5P – 20. We gaan eerst kijken wat eruit komt bij Qa = 0:

*0 = 5P – 20

-5P = -20

P = 4*

We kunnen nu dus een stip zetten bij het punt Q=0, P=4. Het uitrekenen van het tweede snijpunt werkt hier net wat anders. In plaats van P = 0 te nemen, nemen we een prijs tussen het 0-punt uit de vorige stap (4) en het maximum van de aanbodlijn (20). We kiezen hier nu voor P = 10:

_Qa = 5 _ 10 – 20 = 30*

Nu kunnen we dus een stip zetten bij het punt Q = 30, P = 10. Wederom verbinden we de lijnen en we hebben de aanbodlijn getekend!”

Bron: (Tekenen van een vraag- en aanbodlijn: hoe zat dat ook alweer?, z.d.)

Onderbouwing keuze

Dit onderdeel is een goede basis om te weten of er vraag is naar je product of dienst. Ik heb hem wel toegevoegd in het meetinstrument omdat ik vind dat het één van de belangrijkste factoren is om een webshop, marketingbureau of een nieuwe start-up te starten. Je wilt eerst namelijk weten of mensen het willen kopen en andere aanbieders. De andere aanbieders komt terug in een ander subhoofdstuk waar de onderzoeker er dieper op in gaat. Dus het komt erop neer de vraag- en aanbod lijn is een mooie basis voor het meten van de haalbaarheid. Dit komt omdat het belangrijk is om te weten wat de vraag en aanbod is.

Centrale vraag

Wat zijn de uitkomsten van de vraag- en aanbodlijn en wat kun je daaruit halen om er vervolgens een waarde aan te koppelen in het meetinstrument van het Marketing Nauta model van Sven?

Eigen woorden en mening van onderzoeker

Voor de bovenstaande vraag kun je dus het vraag- en aanbodlijn hulpmiddel gebruiken. De uitkomsten van het hulpmiddel kan worden gebruiken voor het Excel sheet bestand “Marketing Nauta model – Excel”. Ik vond dit vraag- en aanbodlijn eerst wat ingewikkeld om als onderdeel van het model te voegen, maar toen viel het kwartje en kun je het makkelijk gebruiken. Mijn doel is om het zo makkelijk mogelijk uit te leggen, zodat het snel te implementeren is. Ik vind dat het goed implementeerbaar is, omdat je het kunt toepassen in de Excel sheet en een waarden voor de strategische optie kunt geven. 

Meerwaarde/toegevoegde waarde / onderscheidend / USP’s

“Porter gaat uit van vijf fundamentele concurrentiekrachten in een markt. Het vijfkrachtenmodel is een outside-in benadering van deze gedachte. Het vijfkrachtenmodel analyseert de verschillende concurrentiekrachten ten opzichte van de onderneming”

Bron: (Knoot, z.d.-b)

Onderbouwing keuze

Ik heb het vijfkrachtenmodel van Porter gekozen omdat je inzichten krijgt in de volgende krachten: afnemerskracht, kracht van substituten, potentiële toetreders, concurrentiekracht van de speler op de markt onderling en de leverancier kracht. Het mooie hiervan is dat je een gehele kijk hebt om verschillende krachten. Het is van belang om dit in kaart te brengen. De reden hiervoor is omdat je moet weten wat je concurrentie doet, daar kun je inspiratie op doen en de andere krachten uitvoeren die ik hierboven heb benoemd.

Centrale vraag

Welke waarde kun je geven aan de verschillende strategieën die je hebt toegepast op het vijfkrachtenmodel van Porter om daar vervolgens die waarden in te vullen in het meetinstrument van het Marketing Nauta model?

Eigen woorden en mening van onderzoeker

Het is uitgebreide centrale vraag, de reden hiervoor is omdat het dan ook direct duidelijk hoe je het kunt implementeren, dat is niet de voornaamste reden. Ik zal het nog een keer uitleggen, hoe het werkt. Je implementeert/vult het vijfkrachtenmodel voor de twee-drie of meerdere strategieën uit/in, om vervolgens die waarde in te vullen in de sheet. Ik ben voorstander van dit model omdat het duidelijk is en omdat je er veel inzichten uithaalt. Het kost wat tijd maar dat is het zeker waard. Het doel van het meetinstrument is inzicht en snelheid van de haalbaarheid testen van de webshop, marketingbureau of start-up. De laatste (start-up) is er nog bij gekomen en kan geïmplementeerd worden. De reden hiervoor is omdat je het ook voor nieuwe ideeën kunt toepassen.

Marketingplan

Het marketingplan bestaat uit zeven onderdelen. De bedoeling is dat je die gaat uitwerken en daar een waarde aan gaat koppelen. Deze waarde kun je in het meetinstrument toevoegen met de onderstaande bestandsnaam (zie subonderdeel “Onderbouwing keuze”) en daarmee kun je checken welke strategie het best haalbaar is. De onderdelen ga ik hieronder voor je opsommen:

 1. Maak een SWOT-analyse
 2. Bepaal je marketingdoelen
 3. Doelgroep omschrijving
 4. Creëer je merk
 5. Kies je marketingmix
 6. Stel je budget vast
 7. Maak een planning.

Implementeer de bovenstaande onderdelen. Meer uitleg? Gebruik de onderstaande bron voor verdere uitleg. Het bestand wordt dan heel erg lang en het doel is om het snel meetbaar te maken de haalbaarheid. Dus ook het document vind ik. Er wordt een handige video laten zien op de pagina, die zeker kan helpen, naast mijn model en voor de uitvoering van het marketingplan.

Bron: (Zo maak je een marketingplan, z.d.)

Onderbouwing keuze

Het marketingplan heb ik ingezet om het complete plaatje te maken, op het gebied van marketing en dat je daar vervolgens een plan van kan maken. Zodat je inzicht krijgt in het marketing onderdeel en die kan vervolgens worden ingevuld als waarde in het meetinstrument van het Marketing Nauta model met de bestandsnaam “Marketing Nauta model – Excel”.

Centrale vraag

Wat zijn de uitkomsten van de waarde die uit het marketingplan komen?

Eigen woorden en mening van onderzoeker

Het is daarna de bedoeling om de centrale vraag toe te passen in het Excel bestand. Ik vind dit een mooie basis van marketing. Je pakt het hele gedeelte en het is ook nog makkelijk toepasbaar op je idee. Dat vind ik.

Zacht

In dit hoofdstuk behandel ik één zacht onderdeel namelijk de ondernemerstest. In de bijlage 1 zie je een voorbeeld van de ondernemerstest. De ondernemerstest is een mooie test om te zien, hoe je ontwikkeld bent, hoe je in het leven staat en keuzes maakt. Lees op de volgende pagina verder.

Persoonlijke motivatie als ondernemer

“Test jouw verwachtingen aan de hand van jouw ‘geschatte index’ en vergelijk het met jouw ‘echte entrepreneurial index’, die je direct na de test krijgt. De Entrepreneurial Index geeft jou een indicatie van hoe ondernemend jij bent. Heb je veel of juist weinig sterke punten?”

Bron: (Entrepreneur Scan, 2022)

In drie stappen kun je

Stap 1: Check deze link voor de start de E-scan: https://entrepreneurscan.com/nl/ondernemerstest/

Stap 2: Maak een account aan

Stap 3: Beantwoord de vragen en geef daar een eerlijke mening over. Daar gaat het om en daar worden de waarden op gebaseerd in de sheet.

Onderbouwing keuze

Ik heb dit onderdeel gekozen voor het zachte meetinstrument omdat belangrijk is, wat de drijfveren, missie, visie, doelen en dat de ondernemer het zelf ook weet. Dus dat de ondernemer er bewust van is, van de keuzes maken.

Centrale vraag

Wat zijn de uitkomsten van de ondernemerstest die je vervolgens kunt omzetten naar waarden voor in het Marketing Nauta model van Sven?

Eigen woorden en mening van onderzoeker

Ik vind dit een goede fundering voor het Marketing Nauta model omdat het een groot percentage in vergelijking is met alle andere modellen. Hier ga ik dieper op in het hoofdstuk van “Verhouding hard en zacht”. De ondernemerstest zegt gewoon veel over jezelf. Dus wie je bent, wat je wilt bereiken en waar jezelf ziet over vijf jaar als persoon en als bedrijfsidee. Dit is super diep qua interne informatie, die moet vrijgeven aan de test en om zo een eerlijke waarde te geven, die je vervolgens kunt invullen in de sheet. Ik had zelf dat ik anders na dingen keek, door de test. Dus ik kreeg hierdoor andere inzichten, wat super waardevol kan zijn. 

Implementatie harde en zachte onderdelen

In dit hoofdstuk leg ik je uit hoe je alle onderdelen kunt toepassen in de sheet. Voor alle duidelijkheid, dit is geen onderdeel maar een uitleg hoe je de voorgaande harde en zachte onderdelen kunt implementeren in de Excel sheet met de bestandsnaam “Marketing Nauta model – Excel”.

Mogelijkheid voor het meten van start-ups

In dit hoofdstuk heb ik onder andere benoemd dat de implementatie voor webshops en marketingbureaus gelden. Je zou het eventueel ook kunnen toepassen voor nieuwe bedrijfsideeën omdat je de haalnaarheid test.

Bedrijfshaalbaarheid

Het bedrijfsidee is haalbaar als de waarde boven de drie komt. Als het onder de drie komt, dan is het een negatieve of matige uitkomst. Dit houdt dan het idee niet haalbaar is en wordt afgeraden. Het is dan verstandig om aanpassingen te maken, zodat de waarden omhoog gaan en dat het bedrijfsidee wel voldoende of positief uitkomt.

Uitvoering

Op gevoel en onderzoek geef je de waarde vanuit alle onderdelen van hard. Gebruik de centrale vraag en lees goed de tekst door van alle onderdelen. Als je dat hebt gedaan, pak je het bestand Excel bestand erbij die ik hierboven heb benoemd. De uitvoering is in drie stappen. Zie hieronder de stappen:

Stap 1: In de sheet zie je aan de linkerkant een legenda. Lees dit door en sla het bestand op.

Stap 2: Vul de waarden in bij de strategieën. Dus alles wat licht beige is (onder de onderdelen in de sheet) kun je invullen. Het wordt dan automatisch goed gezet/berekend. Er komt vervolgens een waarde uit bij de waardering (het tweede gedeelte bij vak nummer 8 tot 10).

Stap 3: Het is nu aan jou de taak om de eersteplek, tweede plek en derde plek te geven. Als de eerste plek boven de drie is, dan is je bedrijfsidee haalbaar.

Afbeelding met tafel

Automatisch gegenereerde beschrijving

Verhouding hard en zacht

Ook wordt er een weging gemaakt van de onderdelen hard en zacht. Dit wordt vervolgens onderbouwd door de onderzoeker zelf. De weging is 69% hard en 31% zacht. De reden hiervoor is omdat de meeste onderdelen bestaan uit het harde onderdeel en één onderdeel (ondernemerstest) is zacht die gemeten kan worden. Toch is het wel 31%. Hieronder heb ik het uitgerekend wat het percentage is van 1 onderdeel. Ik vind dat op deze volgende manier in elkaar zit, namelijk: het klinkt misschien gek wat ik nu ga zeggen. Het is namelijk zo dat het bedrijfsidee niet automatisch gaat. Daar is een visie en missie voor nodig vanuit de interne persoon die het idee wilt gaan uitvoeren. Naast dat is er ook consistentie, discipline en motivatie nodig om het idee tot een succes te maken, vandaar de reden voor de 31%. Het is namelijk vind ik net geen 1/3 deel van de taart omdat er in het harde meetinstrument van het dashboard 11 onderdelen zijn en in het zachte maar één onderdeel.

100 (totale percentage) :12 (totaal aantal onderdelen) = 8.33333333 = 8,33% is 1 onderdeel

100 : 3 = 33% (1/3 van de 100)

33% = 1/3 deel van de taart

Conclusie haalbaarheid

Hard en zacht metingen

Zoals ik al in het hoofdstuk heb benoemd van de verhouding hard en zacht is de verhouding super interessant qua onderdelen. Dit komt doordat het zachte onderdeel het hoogste scoort van alle onderdelen op zich zelf. Er zijn totaal 12 onderdelen, waarvan het zachte onderdeel (aantal: 1) het hoogste scoort per 1 onderdeel. Dus wat ik hiermee wil zeggen is dat het een belangrijk onderdeel van het bedrijfsidee. Is het plan haalbaar is dan de vraag die bij mij komt. Dit is een gesloten vraag en door het Marketing Nauta model zal deze vraag beantwoorden. Bedankt voor het lezen van het Marketing Nauta model. Hieronder volgt de bronvermelding en Bijlage 1. 

Bronvermelding

Bijvank, S. O. B. Olde. (z.d.). Terugverdienperiode. House of Control. Geraadpleegd op 14 december 2022, van https://www.house-of-control.nl/terugverdienperiode.html

Eelants, M. (2020, 29 januari). FOETSJE-model. Marketingmodellen.com. https://www.marketingmodellen.com/foetsje-model/

Entrepreneur Scan. (2022, 25 juli). Doe gratis de E-Scan ondernemerstest. Ontdek hoe ondernemend jij bent. https://entrepreneurscan.com/nl/ondernemerstest/

Haalbaarheid – 3 definities – Encyclo. (z.d.). https://www.encyclo.nl/begrip/haalbaarheid

Knoot, J. (z.d.). FOETSJE-model. Strategischmarketingplan.com. https://www.strategischmarketingplan.com/marketingmodellen/foetsje-model/

Knoot, J. (z.d.-b). Vijfkrachtenmodel volgens Porter en concurrentieanalyse. Strategischmarketingplan.com. https://www.strategischmarketingplan.com/marketingmodellen/vijf-krachten-model-porter/

Tekenen van een vraag- en aanbodlijn: hoe zat dat ook alweer? (z.d.). https://www.mrchadd.nl/academy/vakken/economie/tekenen-van-een-vraag-en-aanbodlijn-hoe-zat-dat-ook-alweer

Open chat
Hi! Stuur hier je vraag of vraag om meer informatie.